Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
11. Mar 2013.
Svjetski meteorološki dan

Svakog 23. marta Svjetska meteorološka organizacija, njenih 191 članica i meteorološka zajednica širom svijeta, proslavlja Svjetski meteorološki dan, sa posebnom temom. Ovaj datum, obilježava datum stupanja na snagu Konvencije o Svjetskoj Meteorološkoj Organizaciji (SMO), 1950.godine. Godinu dana nakon toga, 1951.godine, SMO je postala specijalizovana agencija UN sistema. Crna Gora je kroz Hidrometeorološki zavod (sadašnji Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju) postala 188-ma članica SMO, 2007.godine.
Ove godine tema Svjetskog meteorološkog dana je “Osmatranje vremena u cilju zaštite života i imovine”.


Poruka Mišel Žaroa (Michel Jarraud), Generalnog sekretara Svjetske Meteorološke Organizacije


Svjetski meteorološki dan je uspostavljen 1960.godine, kako bi se rad Nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi bolje prikazao i cijenio, od strane javnosti svih zemalja. Datum 23. mart je odabran za proslavu stupanja na snagu Konvencije o Svjetskoj Meteorološkoj organizaciji (SMO), 1950.godine.
Tema koja je odabrana za 2013. “Osmatranje vremena u cilju zaštite života i imovine”, ujedno proslavlja 50 godina Svjetskog meteorološkog bdijenja. Ova tema naglašava jedan od razloga postojanja SMO – smanjivanje ljudskih žrtava i šteta uzrokovanih hazardima uslovljenim vremenom, klimom i vodama. U isto vrijeme, Svjetski meteorološki dan 2013., daje priznanje doprinosu Svjetskog meteorološkog bdijenja ispunjavanju ovog cilja.
Rastući uticaj vremenskih ekstrema se ne može ignorisati. Tokom proteklih 30 godina prirodne nepogode su uzele preko 2 miliona ljudskih života i prouzrokovale ekonomske štete, koje se procjenjuju na preko 1.5 milijarde američkih dolara. Skoro 90% ovakvih nepogoda, više od 70% žrtava i skoro 80% ekonomskih gubitaka, su prouzrokovani hazardima povezanim sa vremenom, klimom i vodom, kao što su tropski cikloni, oluje, toplotni talasi, suše, poplave ili poslijedične epidemije bolesti.
SMO obezbjeđuje suštinski doprinos zaštiti života i imovine, kroz svoje programe i mrežu od preko 190. Nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi, prognozu vremena i rana upozorenja, Vladama, različitim ekonomskim sektorima i pojedincima, čime pomaže u prevenciji i ublažavanju katastrofa.
Svjetsko meteorološko bdijenje je imalo esencijalnu ulogu u ovom naporu. Osnovano 1963.godine, usred Hladnog rata, Svjetsko meteorološko bdijenje je obilježje globalne saradnje. Ono kombinuje sisteme osmatranja, telekomunikacione sisteme, kao i obradu podataka i centre prognoze, kako bi obezbijedio meteorološke informacije i informacije o životnoj sredini, potrebne za razmjenu informacija u realnom vremenom i obezbjeđivanje efikasnih usluga svim zemljama.
Sa širenjem potreba za vremenskim i klimatskim uslugama i sa spektakularnim naučnim i tehnološkim dostignućima, danas je Svjetsko meteorološko bdijenje u centru mnogih programa SMO-a i drugih agencija. Ono obezbjeđuje fundamentalnu kontribuciju SMO pioritetima širom svijeta, posebno ranim upozorenjima na ozbiljne uticaje vremena i klime.
Poboljšani klimatski servisi se danas javljaju kao jedno od najvažnijih krucijalnih alatki za adresiranje i adaptaciju na klimatske promjene i klimatske varijabile. Pretpostavka da klimatski i socio-ekonomski uslovi u prošlosti, ukazuju na trenutne i buduće uslove, nije više dovoljna. Imperativ je da se dodatno unaprijedi naše razumijevanje klime i da se bolje koriste informacije o klimi, u cilju rješavanja socijalnih potreba u svijetu, koji karakteriše rast populacije, promjene u korišćenju zemljišta, urbanizacija i izazovi u osiguranju sigurne hrane i upravljanju vodnim resursima i energijom. U cilju jačanja postojećih informacija o klimi i jačanju sposobnosti za pružanje klimatskih usluga, SMO članice i partnerske institucije iz UN-a, pokrenule su Globalni okvir za klimatske usluge. Redukcija rizika je jedno od inicijalnih prioritetnih oblasti za obezbjeđivanje klimatskih servisa, uz zdravlje, poljoprivredu, sigurnost hrane i vodnih resursa.
Da bi se postigao cilj ove ambiciozne inicijative, prioritet je podrška najmanje razvijenim zemljama, malim ostrvima i drugim ranjivim zemljama u razvoju, da ojačaju nacionalne sposobnosti u obezbjeđivanju klimatskih servisa i ranih upozorenja i da se ukaže na politike i adaptacione pristupe u oblasti klime, kroz naučne informacije, besplatan i otvoren pristup podacima i transfer tehnologija.
Veza između klimatskih promjena, ekstremnih događaja i prirodnih nepogoda je nedavno istaknuta u posebnom izvještaju Međuvladinog Panela o klimatskim promjenama, kreiranom i ko-sponzoriranom od strane SMO-a i UNEP-a. Postoji sve više dokaza, iz posmatranja sakupljenih iz SMO mreže Nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi, da klimatske promjene doprinose povećanju ekstremnih događaja, kao što su obilne padavine i suše, kao i visoke obalne vode, povezane sa podizanjem nivoa mora. Postoji sve više dokaza o vezi sa ljudskim aktivnostima, posebno u povećanju atmosferskih koncentracija gasova staklene bašte, koji su dostigli rekordne vrijednosti. Ekonomski gubitci od nepogoda izazvanih vremenom i klimom su povećani, uglavnom uslijed demografskih promjena i povećane izloženosti ljudi i ekonomskih sredstava.
Svjetski meteorološki dan 2013. je prilika da se naglasi rad Nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi, kroz 24-časovni rad, 365 dana u godini, u osmatranju vremena i zaštiti života i imovine. Siguran sam da će ova proslava doprinijeti da se naglase benefiti daljeg ulaganja u meteorološku i hidrološku infrastrukturu, važnost globalne saradnje i urgencije da se podignu kapaciteti za obezbjeđivanje boljih vremenskih i klimatskih servisa, za sve one pojedince, zajednice i nacije, kojima su najviše potrebni.
Vrijeme, klima i smanjenje rizika od katastrofa, su centralni dio svih nacionalnih i međunaordnih planova, koji se bave izazovima 21-vog vijeka, uključujući i održivi razvoj. Svjetski meteorološki dan 2013. je jedinstvena prilika da se istakne ova poruka.
Category:Aktuelnosti