Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
18. Jun 2013.
Novi IPA projekat

Jedan od šest odobrenih projekata iz IPA prekograničnog programa Hrvatska - Crna Gora je projekat Hrvatskog hidrografskog instituta i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore pod nazivom:

“Zajedničke aktivnosti za prevenciju zagađenja mora”
“Joint Actions for Sea Pollution Prevention”-JASPPer

Opšti cilj projekta je doprinijeti smanjenju zagađenja Dubrovačko-neretvanskog i crnogorskog akvatorijuma, uspostavljanje saradnje među institucijama nadležnim za zaštitu životne sredine i kulturnog nasljeđa, sprovođenjem zajedničkih programa, edukacijama i aktivnostima u cilju jačanja svijesti.

U Dubrovniku je 13. juna 2013. održan inicijalni sastanak partnera na kome su potpisani memorandumi o saradnji među partnerskim institutcijama čime je i zvanično započela realizacija projekta.

Opsirnije
Category:Aktuelnosti