Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
20. Oct 2014.
Priključivanje EFAS-u

Direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Luka Mitrović i Direktor odsjeka za osnovne servise Meteorološkog i hidrološkog zavoda Švedske, Bodil Aarhus Andrae, kao zastupnik EFAS-a, potpisali su ugovor o partnerstvu između ZHMS-a i Evropskog sistema upozorenja na poplave (EFAS).

Devastirajuće poplave Elbe i Dunava koje su se dogodile 2002.godine, uzrokovale su da Evropska komisija pokrene nekoliko inicijativa u cilju poboljšanja evropskih kapaciteta za suočavanje sa prirodnim katastrofama, sa akcentom na poplave. Jedna od inicijativa je bila razvoj Evropskog sistema za upozorenje na poplave (EFAS), čiji je osnovni cilj poboljšanje spremnosti na poplave u Evropi, posebno u oblastima preko-graničnih rječnih slivova.

EFAS je pan-evropski sistem, a njegov hidrološki model je postavljen na 5x5km2 rezoluciji i obezbjeđuje dva puta dnevno rano upozorenje na poplave, u 6-časovnim i 24-časovnim vremenskim periodima. EFAS rezultati se baziraju na brojnim prognozama vremena sa različitim prostornim i vremenskim rezolucijama, uključujući podatke iz različitih meteoroloških službi, determinističke i ansamb produkte, kratko-ročne i srednjo-ročne produkte. Trenutno uključuje sve produkte iz DWD, ECMWF i COSMO konzorcijuma.

Operativni EFAS se sprovodi kroz nekoliko konzorcijuma, koji se bave različitim operativnim aspektima:
- EFAS centar za sakupljanje hidroloških podataka, konzorcijum REDIAM i ELIMCO baziran u Španiji, koji sakuplja istorijske i pravovremene podatke o proticajima i vodostajima,
- EFAS centar za sakupljanje meteoroloških podataka, JRC Ispra, Italija. Centar sakuplja istorijske i pravo-vremene meteorološke podatke,
- EFAS kompjuterski centar, lociran u ECMWF-u. Centar radi prognoze i post-obrade, upravlja i web interfejsom EFAS-Informacionog sistema (http://www.efas.eu/)
- EFAS centar za diseminaciju, konzorcijum Meteorološkog i hidrološkog centra Švedske, Slovačkog hidrometeorološkog zavoda i Rijkswaterstaat (Holandija). Centar analizira rezultate na dnevnoj osnovi, procjenjuje situaciju i šalje informacije EFAS partnerima.

Partneri dobijaju besplatan, paswordom zaštićen, web pristup EFAS informacionom sistemu (EFAS-IS), iz koga partner može dobiti ranu informaciju o poplavama za dogovoreni rječni sliv/e.

Iako su EFAS produkti samo informacija za partnere i na svakom partneru je odgovornost da razumiju produkte EFAS-a i njihova ograničenja, kao i da ih tumače uz angažovanje sopstvenog iskustva i eksertize, u ZHMS-u partnerstvo u EFAS-u smatramo kao mogućnost za širi pristup informacijama, kojima se, upravo uz angažovanje sopstvenih kapaciteta, mogu preduprijediti i preciznije najaviti moguće poplave.

Category:Aktuelnosti