Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
26. Jan 2015.
Godišnjak 2012

Publikacije „Meteorološki godišnjak I i II“ i ’’Hidrološki godišnjak’’, od 1949. godine do 1990. godine izdavao je Savezni hidrometeorološki zavod u Beogradu, za sve Republike bivše države SFRJ. Republički hidrometeorološki zavodi, pa samim tim i RHMZ Crne Gore su sa svoje teritorije, kroz sistem prikupljanja i razmjene podataka, dostavljali potrebne podatke. Devedesetih godina prestalo je izdavanje godišnjih publikacija, a Hidrometeorološki zavod je, sa sopstvenim kadrovima, uspostavio operativnu klimatološku bazu podataka CLICOM po standardima SMO (Svjetske Meteorološke Organizacije). Koristeći tu bazu Hidrometeorološki zavod je izdavao godišnje publikacije kao što su „Klimatološki godišnji bilten“ (koji je obuhvatao sve glavne i klimatološke stanice) i „Godišnji bilten padavina“ (koji je obuhvatao sve padavinske stanice).
Nakon toga u Zavodu je nabavljena i instalirana nova klimatološka baza podataka CLIDATA, kao i nova hidrološka baza WISKI. Na taj način su se stekli uslovi za izdavanje meteoroloških i hidroloških godišnjih publikacija. Podaci iz ostalih domena aktivnosti Zavoda, kao što su podaci o kvalitetu voda i vazduha, hidrografski, okeanografski i seizmološki podaci, publikuju se u ostalim odgovorajućim publikacijama, koje se mogu naći na sajtu www.meteo.co.me i u prostorijama Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
’’Godišnjak meteoroloških i hidroloških podataka’’ je publikacija koja je nastala kao produkat obrade meteorološke i hidrološke baze podataka. Godišnjak sadrži osnovne klimatološke, agrometeorološke i hidrološke podatke sa teritorije Crne Gore.
Podaci će imati veliki stepen operativnosti, biće od koristi za naučno-tehnička istraživanja, u edukativne svrhe, za upoznavanje stručne i naučne javnosti, za obezbeđivanje podataka za izrade stručnih izvještaja ili izrade raznih diplomskih, magistarskih i doktorskih radova, za potrebe istraživačkog novinarstva i medija, kao i širokom auditorijumu koji pokazuje zainteresovanost za klimu i klimatske anomalije.
Elektronska verzija “Godišnjaka meteoroloških i hidroloških podataka 2012” se nalazi na web stranici Zavoda, u dijelu Dokumenti.
U narednom periodu Zavod će nastaviti sa redovnim publikovanjem godišnjaka, kao i štampanjem neobjavljenih godišnjaka iz prethodnih godina.
Category:Aktuelnosti