Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
16. Oct 2015.
Sastanak sa generalnim sekretarom SMO

Na marginama 42. Zasijedanja Međuvladinog panela o klimatskim promjenama, koji se održao od 5-9. oktobra 2015. godine u Dubrovniku, Generalni sekretar Svjetske meteorološke organizacije (SMO), g-din Petteri Taalas sastao se sa 7. oktobra sa delegacijom Crne Gore, koju čine mr Luka Mitrović, Stalni predstavnik Crne Gore u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i mr Sanja Pavićević, IPCC Fokal Point Crne Gore, pomoćnica direktora-rukovodilac Sektora za prognozu vremena i meteorološki monitoring i Sektora za meteorologiju.

Generalni zaključak sastanka je nastavak uspješne saradnje sa težnjom jačanja podrške koju SMO pruža Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMS). Generalni sekretar je upoznat o punopravnom članstvu Crne Gore u EUMETNET-u, pridruženom članstvu u ECMWF-u, i sadašnjem statusu u EUMETSAT-u, koje bi u narednom periodu trebalo biti definisano, bilo u nivou pridruženog članstva ili punopravnog članstva, što bi svakako slijedilo nakon toga.
Konkretna podrška SMO-a Zavodu očekuje se po pitanju:
• podrške poboljšanju nacionalne hidrometeorološke osmatračke mreže, sa akcentom na nabavku savremene osmatračke opreme i uspostavljanju radarskog sistema;
• podrške usmjerene ka jačanju operativnog sistema rane najave (tzv. Early Warning System), i organizovanju obuka za korišćenje neophodnih alatki za najavu ekstremnih vremenskih situacija;
• kontinuiranog uključivanja u programe obuke SMO-a i njenih članica u cilju jačanja stručnih kapaciteta Zavoda;
• podrške učešću u regionalnim projektima, ne samo u okviru SMO nego i IPA programa, projekata Svjetske banke, klimatskih fondova itd.
Direktor ZHMS-a pozvao je Generalnog sekretara da posjeti Crnu Goru tokom 2016. godine. G-din Taalas je sa zadovoljstvom prihvatio poziv i u agendi njegovih planiranih obaveza za 2016. godinu biće uvrštena i zvanična posjeta Crnoj Gori.

FOTO
Category:Aktuelnosti