Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
17. Nov 2016.
Sastanak u Prizrenu

Ceremonija potpisivanja Memoranduma o razumijevanju i sastanak tehničke radne grupe za uspostavljanje sistema za prognozu poplava u slivu Drine/Drima-Bune/Bojane (MoU signing ceremony and Technical Working Group Meeting for establishing a Flood Forecast System for Drin/Drim-Buna/Bojana River Basin) održana je 15. novembra 2016, u Prizrenu, Kosovo. Sastanak je održan pod pokroviteljstvom GIZ-a.

Zemlje u području sliva rijeka Drima, Bojane i Skadarskog jezera, naročito Albanija i Crna Gora, su tokom prethodnih godina vrlo često bile pogođene poplavama s ogromnim ekonomskim i društvenim uticajima na stanovništvo. Klimatske promjene povećavaju vjerovatnoću pojave jakih kiša i poplava zbog čega je od velike važnosti da ove zemlje zajedno rade na stvaranju efikasnih sistema rane najave poplava i upravljanja rizikom od poplava.
U ime njemačke vlade, projekat „Adaptacija na klimatske promjene u upravljanju rizikom od poplava na Zapadnom Balkanu“, koji implementira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, pruža se pomoć hidrometeorološkim zavodima Albanije, Crne Gore, Makedonije i Kosova u pogledu razmjene hidrometeoroloških podataka u realnom vremenu kako bi se unaprijedio sistem rane najave poplava.
Nakon dvije godine zajedničkih napora i rada, direktori hidrometeoroloških zavoda Albanije, Crne Gore, Kosova i Makedonije, gospodin Fatos Hoxhaj, gospodin Luka Mitrović, gospođa Letafete Latifi i gospodin Oliver Romevski, su potpisali Memorandum o razumijevanju za razmjenu podataka.
Pored direktora hidrometeoroloških zavoda, događaju su prisustvovati i direktor projekta „Adaptacija na klimatske promjene u upravljanju rizikom od poplava na Zapadnom Balkanu“, gospodin Gerrit Bodenbender, koordinatori projekta sve četiri uključene zemlje, eksperti u ovoj oblasti, itd.
Nakon ceremonije potpisivanja učesnici su se okupili na sastanku tehničke radne grupe za uspostavljanje sistema za prognozu poplava sa ciljem razmjene znanja i iskustava i definisanja daljih koraka u smjeru razvoja modela predviđanja poplava. Predstavnici Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore na sastanku tehničke radne grupe, osim direktora Luke Mitrovića, bili su Angel Marčev, Golub Ćulafić i Ervin Kalač.
Razmjena podataka u realnom vremenu, zajedno s detaljnim mapama područja koja su pod rizikom od poplava i hidrološkim modelom rječnog sliva, doprinijeće izradi modela predviđanja poplava koji će koristiti sve četiri zemlje, kako bi se stanovništvo na koje bi poplave mogle uticati upozorilo na vrijeme. Ovaj i slični projekti će smanjiti negativan socio-ekonomski uticaj koji su zemlje pogođene poplavama iskusile u posljednjih nekoliko godina.
Category:Aktuelnosti