Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
22. Feb 2017.
Informacioni dan EUMETSAT-a

U Podgorici je 2-3 marta 2017. održan "Informativni dan EUMETSAT-a" za hidrometeorološke službe Zapadnog Balkana, čiji je domaćin bio Zavod za hirdometeorlogiju i seizmologiju Crne Gore.

Ovaj sastanak predstavlja nastavak sličnih, redovnih susreta koje je organizovao EUMETSAT, a koji reflektuju težnju ove međuvladine institucije da održava blisku interakciju sa korisnicima u zapadnom Balkanu, koji nisu članice ni pridružene članice ove organizacije.


Glavni cilj susreta bio je da pruži informacije o trenutnom statusu EUMETSAT satelitskih programa, njihov doprinos EU Copernicus programu kao i prilika da se prikupe povratne informacije o korišćenju meteoroloških satelitskih podataka i da se razgovara o predstojećim aktivnostima, kako bi dalje podržali operativni pristup i korišćenje EUMETSAT podataka i proizvoda. Ovo je takođe bila prilika za nas da predstavimo ciljeve i aktivnosti naše meteorološke službe. Tokom Informativnog dana hidrometeorološke službe su prijavile svoju trenutnu upotrebu satelitskih podataka a zatim je diskusija bila fokusirana na unapređenju EUMETCast prijemnih stanica ovih službi, instaliranih u poslednjih nekoliko godina u okviru DAWBEE projekta, kako bi se obezbijedio kontinuirani operativni pristup satelitskim podacima i informacijama.

Sastanku su prisustvovali Alain Ratier, Generalni ditektor EUMETSAT-a, Toshi Kurino, predstavnik WMO, Ivana Vojinovic, Generelna diirektorica Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, delegacija EUMETSAT-a, WMO-a, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Direktorata za vanredne situacije, Kontrole letjenja kao i predstavnici hidrometeoroloških službi zemalja korisnica: Bosna i Hercegovina (oba entiteta), Makedonija, Albanija, Kosovo i Crna Gora.

Predstavnici Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore bili su Luka Mitrović, direktor, Sanja Pavićević, pomoćnica direktora, Branko Micev, načelnik odsjeka za analizu i prognozu vremena, Tanja Mirković, prognostičar u odsjeku za analizu i prognozu vremena, Mirjana Spalević, načelnica odjeljenja za hidrometeorološki i seizmološki informacioni sistem i održavanje, Marija Novaković-Vujačić, savjetnica u odjeljenju za informisanje i međunarodnu saradnju i Dunja Bulajić, savjetnica u sektoru seizmologije.

Više informacija o EUMETSAT-u možete naći na
EUMETSAT


Category:Aktuelnosti