Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
21. Mar 2017.
Svjetski meteorološki dan

Svakog 23.marta obilježava se Svjetski meteorološki dan, uvijek promovišući neku temu od interesa za meteorologiju kao nauku, ali i od interesa za najveći dio planete.
"Razumijevanje oblaka" je tema ove 2017. godine.

Poruka g-dina Petteri Taalasa
Generalnog sekretara Svjetske Meteorološke Organizacije


Naučnici danas razumiju da oblaci igraju važnu ulogu u regulisanju energetske ravnoteže, klime i vremena na Zemlji. Pomažu u ciklusu kruženja vode i cijelom klimatskom sistemu. Razumijevanja oblaka je esencijalno za prognoziranje vremenskih uslova, modeliranje uticaja na buduće klimatske promjene i predviđanja dostupnosti vodnih resursa. Kroz vijekove, nekoliko prirodnih fenomena je inspirisalo mnoge naučne i umjetničke misli a među njima i oblaci.

Prije više od dvije hiljade godina, Aristotel je proučavao oblake i napisao traktat o njihovoj ulozi u hidrološkom ciklusu. Prvu klasifikaciju oblaka dao je Luke Howard, meteorolog amater koji je živio u Engleskoj početkom 19. vijeka. Oslanjajući se na svoje opsežne podatke o vremenu na području Londona od 1801. do 1841. godine, Howard je identifikovao tri glavne vrste, ili kategorije, oblaka: kumuluse, stratuse i ciruse. Identifikacija, opisivanje i imenovanje oblaka i danas je ključno za proučavanje vremena i klime.
Naučnici danas razumiju da oblaci igraju važnu ulogu u regulisanju energetske ravnoteže, klime i vremena na Zemlji. Pomažu u ciklusu kruženja vode i cijelom klimatskom sistemu. Razumijevanja oblaka je esencijalno za prognoziranje vremenskih uslova, modeliranje uticaja na buduće klimatske promjene i predviđanja dostupnosti vodnih resursa.

Muzika, umjetnost i poezija

Izazovna simbolika oblaka je inspirisala mnoge umjetnike iz cijelog svijeta, uključujući i pjesnike, muzičare, fotografe i druge entuzijaste. Samo jedan od primjera je Debussyj-ev prvi orkestralni Nokturno, pod naslovom Nuages (oblaci), remek djelo muzičkog impresionizma. Fotografi su posebno fascinirani oblacima, uključujući i one koji su oduševljeno učestvovali u izradi WMO kalendara za 2017. koji prikazuje ovogodišnju temu Svjetskog meteorološkog dana "Razumijevanje oblaka."
Oblaci su takođe ugrađeni u kulturne simbole i načine razmišljanja. U Kini, "povoljan oblak" predstavlja blaženstvo i sreću. U nekim jezicima za osobu koja je zaokupljena fantastičnim snovima ili idejama kažu " ima glavu u oblacima". U savremenom svijetu "oblak" se odnosi na amorfni prostor u kojem se ne nalazi kiša, već izvori interneta i digitalizovanih podataka.

Digitalizacija: Atlas u digitalno doba

Međunarodni Atlas oblaka je najmjerodavnija I najopsežnija referenca za identifikaciju oblaka. Njegov ugled među ljubiteljima oblaka je legendaran. Današnji Atlas prvi put je objavljen u kasnom 19. vijeku. Sadrži detaljna uputstva o standardima i brojnim fotografija oblaka i drugim meteorološkim pojava.
Nakon poslednje revizije, prije 30 godina, na Svjetski meteorološki dan 23. marta 2017. biće objavljeno potpuno obnovljeno i ažurirano izdanje.
Po prvi put, izdanje 2017. će prije svega biti on-line digitalni proizvod. On nudi riznicu stotina fotografija oblaka, uključujući i nekoliko klasifikacija oblaka, poput volutus, oblaka u obliku valjka, kondenzacijski tragovi koji katkad nastaju prolaskom aviona, te asperitas, talasastog oblaka. Osim toga, Atlas sadrži važne informacije o drugim meteorološkim pojavama, kao što su duga, oreola, sniježni đavo i zrna grada.
Napredak u nauci, tehnologiji i fotografiji podstakao je WMO da preduzme ambiciozan i iscrpan zadatak revizije i ažuriranja Atlasa sa fotografijama koje su priložili meteorolozi, promatrači oblaka i fotografi.
Atlas takođe služi kao bitan trening alat za profesionalce koji rade u meteorološkim službama i preduzećima kao i sektorima kao što su vazduhoplovstvo i pomorstvo.

Glavni cilj misije WMO-a je razumijevanje vremenskih i klimatskih pojava u zaštiti života i imovine i pomoći zajednicama da postanu otpornije. Nastavićemo pomaganje vladama kako bi obezbijedili najbolje moguće servise i usluge vezane za prognozu vremena, klimu, hidrologiju, pomorstvo i zaštitu životne sredine i kako bi zaštitili živote i imovinu i dali potporu pri donošenju odluka.

Video poruka g.Taalasa: >>>>

Više na temu Svjetskog dana meteorologije možete naći na World Meteorological Day
Category:Aktuelnosti