Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
17. Jul 2017.
XX Konferencija Hidrografske komisije za Mediteran i Crno more (MBSHC)

U periodu od 4. do 6. jula 2017. u Hotelu Park u Bijeloj, Crna Gora je bila domaćin XX Konferencije Hidrografske komisije za Mediteran i Crno more (MBSHC).

Regionalna Hidrografska komisija je dio Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) koju čine 87 zemalja članica, uključujući i Crnu Goru koja je postala članica 03. decembra 2013.

Organizator skupa bio je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore sa Sektorom za hidrografiju i okeanografiju koji ujedno predstavlja Crnu Goru u ovoj međuvladinoj konsultativnoj i tehničkoj organizaciji čiji je glavni cilj da se obezbijedi da sva svjetska mora, okeani i plovni putevi budu adekvatno premjereni i kartirani. Organizacija je osnovana u Kneževini Monako 1921. godine i obezbjeđuje međunarodne standarde u hidrografiji i pomorskoj kartografiji, osigurava i podržava saradnju između zemalja članica vezanih za sigurnost plovidbe na moru kao i za održivi razvoj morske sredine i obalnog područja.

Na konferenciji su učestvovali delegati iz 17 punopravnih članica Komisije, zatim predstavnici nekoliko pridruženih članica, kao i direktor Međunarodne hidrografske organizacije, viceadmiral g-din Mustafa Ipteš. Kao promatrači učešće su uzeli i predstavnici drugih srodnih organizacija i institucija te predstavnici proizvođača hidrografskih uređaja i opreme.U trodnevnom radu XX MBSHC Konferencije, prema unaprijed utvrđenom programu i dnevnom redu, razmatrana su aktuelna pitanja koja se odnose na tri programska paketa IHO-a: administrativna pitanja, pitanja u vezi sa radom i programom radnih skupina za tehničke standarde kao i pitanja saradnje na različitim projektima i izgradnji hidrografskih kapaciteta članica u regiji MBSHC-a.
Svaka članica prezentovala je svoj rad u dvogodišnjem razdoblju između konferencija u obliku nacionalnog izvještaja.

Trećeg dana konferencije napravljen je nacrt brojnih aktivnosti i odluka MBSHC-a koje bi članice trebale sprovesti pod vođstvom Italije, koja je ove godine preuzela predsjedanje MBSHC-om za naredni dvogodišnji period. Takođe, Španija, Slovenija, Tunis i Hrvatska ponudili su da budu domaćini 21. konferencije MBSHC-a, koja će se održati 18 – 20. juna 2019.

Pristupanjem u NATO savez, jedan od ciljeva Crne Gore je i razmjena hidrografskih podataka sa drugim članicama saveza, tako da je ova konferencija bila bitna i sa vojnog aspekta.

Poseban značaj ova Konferencija ima i za turističku promociju Crne Gore kao elitne i nautičke turističke destinacije. Osnova za siguran i bezbjedan boravak nautičara u našim unutrašnjim vodama su pouzdane nautičke karte i nautički planovi koje izrađuje i štampa naš Sektor za hidrografiju i okeanografiju.
Category:Aktuelnosti