Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
14. Mar 2018.
Svjetski dan meteorologije 2018

PORUKA GENERALNOG SEKRETARA SVJETSKE METEOROLOŠKE ORGANIZACIJE (SMO)

PETTERI TAALAS-a

Povodom 23. marta, Svjetskog dana meteorologije


Za “vrijeme-spremni”, za “klimu-pametni” – je tema odabrana za Svjetski dan meteorologije 2018. godine. Ukoliko dodamo i slogan za “vodu-mudri”, kompletiraćemo krug osnovnih elemenata, koji su snaga održivog razvoja.

Vrijeme, klima i voda, su od vitalnog značaja za ljudsko blagostanje, zdravlje i sigurnost hrane. Međutim, ujedno mogu biti i destruktivni. Događaji koji imaju veliki uticaj, kao što su tropski cikloni, obilne padavine, toplotni talasi, suše, sniježne oluje i ledene temperature, odnose živote i uništavaju imovinu godinama unazad. Dodatno, klimatske promjene dovode do povećanja intenziteta i učestalosti nekih od ovih događaja.
Početak 2018. godine je u stvari nastavak onoga na čemu je 2017. stala - ekstremnih vremenskih događaja, koji su odnijeli živote i uništili imovinu. Sezona uragana 2017. godine je bila najskuplja ikada za Ameriku – iskorijenila je decenije razvoja na malim ostrvima u Karibima, kao što je Dominika. Poplave su pogodile milione ljudi na Azijskom kontinentu, dok su suše prouzrokovale siromaštvo i povećale migracionine pritiske u Afričkom rogu.
Nije iznenađenje, da je već drugu godinu za redom, životna sredina najveća briga svih globalnih lidera na Svjetskom ekonomskom forumu - Izvještaj o globalnim rizicima. Ovo uključuje ekstremno vrijeme, gubitak biodiverziteta i nepostizanje ublažavanja klimatskih promjena i adaptacija. Ekstremni vremenski događaji su viđeni kao, jedini i najistaknutiji rizik.
2017. godina je jedna od tri najtoplije godine, a ujedno i najtoplija godina bez El Ninja. Dugoročne klimatske promjene, nastale kao rezultat emisije gasova staklene bašte, osuđuju našu planetu na topliju budućnost, sa mnogo ekstremnijim šokovima uslovljenim vremenom i vodom.
Moja želja je da sve članice SMO-a postanu konačno za “vrijeme–spremne” i “klimu - pametne” – a takođe i za “vodu - mudre” . Ovo je neopodno kako bi se podržao međunarodni plan o održivom razvoju, redukciji rizika od nepogoda i adaptaciji na klimatske promjene.
Naročito, moramo se pripremiti na ekstremno vrijeme, klimu i vodu, kroz bolje multi-sisteme ranog upozorenja na nepogode i koordinisanije odgovore. U cilju olakšavanja navedenog, SMO je objavila listu multi-hazard sistema rane najave, kao važnu, praktičnu alatku za povećanje otpornosti.
Nacionalne meteorološke i hidrološke službe bi trebale biti u stanju da pruže pouzdane i pravovremne informacije za sve događaje, koristeći now-casting (trenutnu prognozu) do sub-sezonske i sezonske prognoze i dugoročno predviđanje klime za sve – od pojedinaca do zajednica, različitih biznis sektora i donosioca odluka – najjednostavnijim razumljivim jezikom.
Prvi korak u jačanju otpornosti na ekstremne vremenske i klimatske događaje, jeste uspostavljanje snažne osmatračke mreže. Razgranata osmatračka mreža – širom zemlje, vazduha i mora, kao i u svemiru – je imperativ koji će obezbijediti podatke za izradu prognoza i ranih upozorenja na ekstremne vremenske i klimataske događaje. SMO kao zajednica je angažovana da pomogne Članicama, koje imaju potrebe za unaprijeđenjem osmatračke infrastrukture i razvoj klimatskih službi i daje im dobru mogućnost da to i ostvare.
Drugo, otpornost društva na ekstremne klimatske i vremenske događaje, treba razviti koristeći napretke u nauci i tehnologiji za prognoziranje. Dramatično smanjenje gubitaka ljudskih života, uslijed ozbiljnih vremenskih događaja u poslednjih trideset godina je veoma često pripisivano značajnom povećanju tačnosti vremenske prognoze i upozorenjima, kao i poboljšane koordinacije sa autoritetima u oblasti upravljanja rizicima. Zahvaljujući razvojima u numeričkoj prognozi vremena, današnja 5-dnevna prognoza je dobra koliko i 2-dnevna prognoza, dvadeset godina ranije. I taj razvoj se nastavlja i podržava rana upozorenja. Upravo rana upozorenja su osnovni elementi u smanjenju rizika. Ona mogu spriječiti gubitak života i umanjiti ekonomske i materijalne poslijedice hazardnih događaja, koji uključuju nepogode.
Kako bi bili efektivni, rani sistemi upozorenja moraju aktivno uključivati ljude i zajednice pod rizikom od raznih hazarda, olakšati javnu edukaciju o rizicima, efektivno širiti poruke i upozorenja i obezbijediti konstantno stanje spremnosti.
Iz ovog razloga SMO je pokrenula inicijativu za uspostavljanje globalnog i standardizovanog multi-hazard sistema upozorenja, u saradnji sa nacionalnim hidro-meteorološkim službama širom svijeta. Mi takođe aktivno sarađujemo sa partnerima na inicijativi Klimatski rizici i rani sistemi upozorenja, kao i na Globalnom okviru za klimatske servise, u cilju pružanja pomoći najranjivijim.
Hidrološke službe su takođe važan dio jednačine otpornosti. Iz tog razloga SMO je jedan od sponzora velike globalne konferencije o vodama, koja će se održati u maju mjesecu: Prosperitet kroz hidrološke servise.
U zaključku, SMO ima za cilj da popuni praznine u osmatračkim mrežama i razbije barijere u dostavljanju tačnih i pravovremenih prognoza i uticaj–baziranim multi-hazard servisima upozorenja u svim zemljama i teritorijama zemalja članica, u cilju doprinošenja izgradnje društva otpornog na vrijeme, klimu i vode. Radeći u tom smjeru, SMO će doprinijeti potpunoj implementaciji UN 2030 agende o održivom razvoj i Sendai okviru za smanjenje rizika od katastrofa: Mi gradimo svijet koji želimo.
Želim srećan Svjetski dan voda (22. mart) i Svjetski dan meteorologije (23. mart) svim Članicama i pojedincima angažovanim u SMO, sa nadom da će sve nacije uskoro postati za “vrijeme-spremini”, za “klimu-pametni” i za “vodu-mudri”.

Više informacija na: WMD-2018
Category:Aktuelnosti