Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
16. Oct 2018.
Automatska stanica u Ublima

12. oktobra 2018.godine puštena je u rad automatska padavinska meteo stanica u mjestu Ubli u Kučima, opština Podgorica.

U nastavku aktivnosti po projektu „Adaptacija na klimatske promjene u prekograničnom upravljanju rizikom od poplava za Zapadni Balkan“, koji se realizuje u saradnji i uz finansijsku podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ Gmbh), instalirana je najsavremenija automatska padavinska meteo stanica u mjestu Ubli.

Proizvođač opreme je firma OTT Hydromet iz Kemptena, Njemačka.

Donirana oprema je instalirana od strane sručnog osoblja predstavnika isporučioca opreme, firme Lans wGh d.o.o. iz Beograda, oficijelnog predstavnika firme OTT Hydromet za zemlje Jugoistočne Evrope, uz tehničku podršku stručnog osoblja Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
Stanica se nalazi sjeveroistočno od Podgorice u reonu Kuča, na nadmorskoj visini od 475 mnm, dijelu teritorije koja obuhvata slivno područje desne obale rijeke Cijevne, koje nije bilo pokriveno ovom vrstom mjerne opreme. Rijeka Cijevna je najveća lijeva pritoka Morače koja prilikom velikih voda ima značajan uticaj na ukupan protok glavne pritoke Skadarskog jezera.

Sa stanice će se prikupljati podaci o količinama padavina, temperaturi i vlagi, putem GPRS prenosa mobilne telefonije, u realnom vremenu i uskoro biti prikazani i na sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Podaci sa ove stanice će doprinijeti poboljšanju prognoziranja poplava u slivu Drim/Bojana kroz stalnu podršku hidrometeorološkim službama u četiri zemlje(Crna Gora, Albanija, Kosovo i Makedonija) i poboljšanju raspoloživosti i razmjenjivanja njihovih hidroloških i meteoroloških podataka i u narednoj fazi projekta doprinijeće na unaprijedjenju hidrološkog modela koji će služiti za razvoj sistema upozorenja na moguće poplave u slivu Bojane i Drima.
Category:Aktuelnosti