Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
7. Nov 2018.
Zavšni sastanak projekta CCAWB II

Završni sastanak II faze projekta „Adaptacije na klimatske promjene na zapadnom Balkanu“ (CCAWB II) finansiranom od strane Njemačke Vlade, a implementiranom od strane GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) održan je u Podgorici u periodu od 30.10.2018. do 02.11.2018. godine.

Sastanak je imao za cilj predaju finalne verzije hidrološkog modela Panta Rhei kao i obuku za njegovo korišćenje. Hidrološki model Panta Rhei predstavlja alat u uspostavljanju ranog sistema upozorenja na poplave u slivu Drima. Kraj II faze projekta predstavljaće početak III faze u kojoj će se Panta Rhei model unaprijediti kako bi predstavljao što pouzdaniji sistem za najavu poplava.
Poslednji dan radionice realizovan je u vidu posjete lokacijama na kojima su instalirane hidrološke i meteorološke stanice donirane od strane GIZ-a. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa opremom koju Zavod koristi, kao i kako se vrši prenos podataka i slično.
Učesnici sastanka su zaključili da izrada hidrološkog modela predstavlja značajan doprinos, ali da je potrebno raditi na njegovom stalnom usavršavanju koje podrazumijeva proširenje postojeće mreže hidroloških i meteoroloških stanica, postavljanje stanica u planinskim predjelima, održavanje postojećih stanica, kao i uključivanje podataka koji su od značaja za ovo slivno područje kako bi se model mogao koristiti u operativnoj upotrebi.
Sastanku su prisustvovali predstavnici hidrometeoroloških službi Albanije, Makedonije, Kosova i Crne Gore, kao i predstavnici GIZ-a, CIM (Centre for International Migration and Development) eksperti Albanije i Kosova i tim iz Braunšvajga, Njemačka.
Category:Aktuelnosti