Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
15. Feb 2019.
Oprema za laboratoriju

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je jedan od korisnika u okviru projekta “Jacanje kapaciteta u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama”, kojim koordinira Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, a finansira Evropska unija.

Kroz projekat je, između ostalog, dobijena i laboratorijska oprema u vrijednosti od 52.920 eura, a koja će omogućiti unaprijeđenje biološkog monitoringa površinskih voda. Radi se o savremenoj opremi kojom će se značajno unaprijediti rad Laboratorije za ispitivanje kvaliteta voda Zavoda za hidrometerologiju i seizmologiju.
Riječ je o tri uređaja:
- Spektrofluorometar za analizu fitoplanktona – mikroskopskih algi, sa automatskom klasom algi i sposobnošću određivanja hlorofila. Instrument služi za mjerenje sadržaja hlorofila u vodi i kvantitativno određivanje klase algi, uključujući morske mikroalge, slatkovodne mikroalge, nanoplankton i pikoplankton. Može se koristiti za terenska i laboratorijska mjerenja.
- Inverzni istraživački stereo mikroskop sa kamerom i softverom za analizu slika- služi za posmatranje i manipulaciju živog i konzerviranog biološkog materijala (organizama ili ćelija). Ima uveličavanje okulara 10k, vidno polje min. 22 mm, sa podešavanjem dioptrije za oba okulara, visokokvalitetnu infinitivnu optiku, plan Achromatic objektiv, mikroskopski digitalni fotoaparat sa 5,9 megapiksela, senzor slike, softver za analizu slike, izradu slika, skeniranje velikih slika i multidimenzionalni format datoteka.
- Van-Veen Grab Sampling ili BAGER - koristi se za sakupljanje sedimenta vodenih makroinvertebrata u dubljem dijelu jezera i usporenih rječnih djelova. Može da zahvati oko 2 litra sedimenta sa površine od 260 cm2.
Realizacija projekta je počela u februaru 2017. i trajaće 3 godine. Projekat, između ostalog, uključuje reviziju postojećih parametara za monitoring, monitoring lokacija, predlog za nove lokacije za površinske i podzemne vode, kao i vrijednu opremu za monitoring podzemnih voda.
Category:Aktuelnosti