Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

23.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 22Petrovac: 21Ulcinj: 20Herceg Novi: 17

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
24. May 2019.
Rizik od suše - završni seminar

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) će organizovati Završni seminar o projetku »RIZIK OD SUŠA U REIGIONU DUNAVA«, 29.5.2019 u 10 časova u sali za sastanke hotela Ramada. Cilj je upoznavanje šireg auditorijuma o rezultatima projekta.

Suše su postale sve češća pojava u regionu jugoistočne Evrope kao posljedica klimatskih promjena, a prema projekcijama Međuvladinog panela za klimatske promjene (IPCC-a), region će biti vrlo ranjiv na ovaj ekstremni događaj. Međutim, uprkos štetama posljednjih decenija, suša još uvijek nije uzeta u obzir kao problem od velike važnosti.
Podsjetimo, tokom protekle dekade, prema arhivi ZHMS-a, u Crnoj Gori su se suše najčešće razvijale do poljoprivrednih, a od 2011. pa do 2018. njihovo duže trajanje preraslo je u hidrološku sušu. Od početka 21. vijeka suše su postale sve češće, dugotrajnije i intenzivnije, a njeni uticaji na poljoprivredu, šume, vodostaj i zdravlje ljudi izraženiji.
Tome u prilog govori i podatak da se za vrijeme 2018. godine suša ponovila nakon 2017. i razvila do hidrološke. Tokom ljeta, pa do početka zime, vodostaj na brojnim rijekama je bio minimalan, dok je nivo vode na mjernoj hidrološkoj stanici Donja Plavnica (sliv Skadarskog jezera) iznosio -4 cm na koti 4.56 mnm (metara nadmorske visine), 26.10.2018, što je do sada apsolutni minimum izmjeren od početka 1948. godine.
Prepoznajući ranjivost regiona na česte i dugotrajne suše, realizovan je projekat „Rizik od suša u regionu Dunava - DriDanube“. Njegov glavni cilj je bio da omogući bolji monitoring, preciznije i efikasnije rano upozorenje na sušu, pro-aktivno djelovanje umjesto privremenog i jačanje saradnje između svih relevantnih institucija. Sve su to ključne komponente u sistemu upravljanja ovim hazardom.
S tim u vezi važno je napomenuti da je od velikog značaja bilo uspostavjanje nacionalne mreže reportera, ažuriranje arhive o sušama, razvoj korisničkog servisa za praćenje suše http://www.droughtwatch.eu/) u regionu, izrada mapa uticaja i procjene rizika od suše, kao i strategije upravljanja sušama u DriDanube regionu (regionu Dunava).
DriDanube projekat koristi iskustva i metodologije država partnera u projektu i EU smjernice u okviru mehanizma civilne zaštite. U projektu je ukupno učestvovalo 10 država: Austrija, Bosna I Hercegovina, Crna Gora, Republika Češka, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Srbija.
Projekat je otpočeo 1. 1.2017, a ukupan budžet projekta je iznosio 1.974.750 eur. Od toga je EU kontribucija 85%, ERDF partnera je 1.434.757,5 eur, a IPA partnera 243.780 eur (ili 15%) ukupno za cijeli projekat. Kraj projekta je u maju 2019. godine.
Category:Aktuelnosti