Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
6. Nov 2019.
Vodostaj - 6.11.2019.

Na hidrološkoj stanici Podgorica (Veziriv most) od ponedeljka 04/11/2019 g od7:30 h vodostaj je do danas u 12h porastao sa 850 cm na 979 cm, ili 1.29m. Maksimalni registrovani vodostaj na ovoj hidroloskoj stanici je 1226 cm.

Vodostaj na hidrološkoj stanici Danilovgrad je u 7:30, 4/11/2019 iznosio 196 cm, dok je danas u 12:00h izmjereno 928 cm, odnosno evidentiran je porast 7.32 m.

Porast u istom ovom periodu na HS Plavnica na Skadarskom jezeru je 60cm, odnosno sa 54 na 114 cm, koliko je izmjereno danas u 12h.

Na Duklovom Mostu (Zeta) od 7:30, 4/11/2019g. do danas u 12:00h, vodostaj je porastao sa 239 cm na 257 cm, što je za 14 cm više od registrovanog maksimuma 2010.godine.

U Crnomorskom slivu je takođe evidentiran porast vodostaja na svim stanicama na kojima se vrše osmatranja.

Tabelarni pregled:Category:Aktuelnosti