Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
22. Mar 2009.
Prezentacija projekta „Uređenje režima voda Skadarskog jezera i rijeke Bojane“

Povodom Svjetskog dana voda 22.marta, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizovala je promociju II faze naučno-istraživačkog projekta „Uređenje vodnog režima Skadarskog jezera i rijeke Bojane“, koji se realizuje u okviru zajedničkog projekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Albanske akademije nauka.

Batimetrijska i geodetska mjerenja Skadarskog jezera i rijeke Bojane, koji su po prvi put urađeni od strane Hidrometeoroloških zavoda Crne Gore i Albanije, su preduslov za racionalno korišćenje Skadarskog jezera i rijeke Bojane, kao i za buduća istraživanja na ovom području. Dakle, realizacijom ovog projekta hidrološke službe Crne Gore i Albanije dale su značajan doprinos budućem uređenju i upravljanju zajedničkim vodnim sistemima.
Na promociji, u Akademiji nauka i umjetnosti Crne Gore govorili su: Akademik Milinko Šaranović, koordinator projekta u CANU; mr Luka Mitrović, direktor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore; prof.dr Mitar Čvorović, Građevinski fakultet i prof. dr Goran Sekulić, Građevinski fakultet.

Projekat batimetrije Skadarskog jezera trajao je tokom čitave 2008.godini, u skladu sa dinamikom Projekta, a na njegovoj realizaciji učestvovala je ekipe Hidrološkog sektora - i Sektora za hidrografiju i okeanografiju Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore.

Category:Aktuelnosti